Politikerna i Boden har också förstått att den hetaste frågan inför valet är skolan, förskolan och fritidshem. Frågor som högre lön, bättre arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och god måluppfyllelse för eleverna är i fokus. Vallöften har formulerats och ger hopp om framtiden.

Miljöpartiet vill införa pedagogiska måltider. Pedagogiska måltider är en viktig del i skolan och förskolans verksamheter. Idag får lärare i Boden betala för pedagogiska måltider, vilket gör att systemet finns men endast utnyttjas till liten del. Lärarförbundet utmanar Miljöpartiet i Boden att införa kostnadsfria pedagogiska måltider!

Socialdemokraterna anser att ett kvalitetslyft även för förskolan i Boden ska innehålla mindre barngrupper och fler pedagoger. Även Vänsterpartiet uttrycker att förskolan behöver fler vuxna med barnen. Utbildningsnämnden utökade antalet barn i grupperna på förskolan år 2013. Detta har resulterat i högre arbetsbelastning för pedagogerna, sämre ljudmiljö för barn och vuxna och trängre i lokalerna. Lärarförbundet ser det som positivt att politikerna tänker annorlunda nu. Vi utmanar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att minska antalet barn per barngrupp!

Folkpartiet säger att lärarnas löner ska höjas och vara konkurrenskraftiga. Sjukvårdspartiet säger att lärarnas kunskap och löner måste prioriteras. Lärarförbundet i Boden har länge signalerat att lärare i verksamheterna söker sig till andra arbeten eller andra kommuner där lönen är högre. Inom 6 år kommer dessutom 100 lärare gå i pension. Om Bodens kommun ska kunna nyrekrytera och behålla duktiga lärare så måste lönen höjas. De sista åren har politikerna lönesatsat på lärarna, dock inte på alla lärarkategorier, men det får inte stanna där. Vi utmanar Folkpartiet och Sjukvårdspartiet att fokusera på att hålla lärarkrisen borta med fortsatta satsningar på alla lärarkategorier i Boden!

Kristdemokraterna vill prioritera satsningar på den yttre och inre miljön i våra skolor. Ja, detta är ett måste. Det gäller även förskolor och fritidshem! Ljudmiljön behöver åtgärdas och lokalerna ska vara nog stora för antalet barn/elever. Så är inte fallet på alla enheter idag. Lärarförbundet utmanar Kristdemokraterna att satsa på att skapa en god fysisk arbetsmiljö för barn och vuxna!

Moderaterna vill se en fortsatt kompetensutveckling av personalen, samt att det behövs och är viktigt med fler utbildade förskollärare för att bättre tillvarata barns individuella förmågor. Lärarförbundet utmanar Moderaterna att erbjuda pedagogerna en fortsatt utbildning för att även fortsättningsvis ha 100 procent behörig personal!

Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet har alla uttryckt att de vi se en satsning på specialpedagoger och extra stöd till elever som behöver detta. Lärarförbundet anser att detta är en viktig fråga. Elever ska få det stöd och hjälp de behöver under hela dagen, även på fritidshemmet. Idag finns inte ekonomi på skolorna för att ha en pedagogisk resurs under elevens hela dag. Den tid eleven spenderar på fritidshemmet blir oftast utan det extra stöd som behövs. Lärarförbundet utmanar Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet att satsa på elevernas rätt till stöd och hjälp, under hela dagen

Nu har ni chansen – gör en satsning för Bodens framtid!

Lärarförbundet i Boden, via Linda Nilsson