I Europa påbörjas inom kort övergången från 4G- till 5G-nät för mobiltelefoni. Det innebär en mångdubbling av mobilnätens hastighet och frekvensbredd. Men övergången är kostsam och fylld av risker. Teknikföretag pekas ut som verktyg för stormakternas spioneri på sina fiender. Speciellt är Kinas intresse för telenäten en källa till oro.

Energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) har pekat ut 5G-byggandet som en säkerhetsrisk. Han vill dock inte peka ut några enskilda företag eller länder som källan till risken. Ansvaret för säkerheten ska vila på de teleoperatörer som fått licens för att bygga ut 5G-nätet. Om de inte sköter sig och håller hög säkerhetsstandard kommer deras licenser dras in. Det är ett steg i rätt riktning, med långt ifrån tillräckligt.

Även om Ygeman drar sig från att peka ut Kina som hotet så drar sig inte Säkerhetspolisen (Säpo) från att göra det. I sin årsbok för 2018 pekar Säpo ut Kina som ett av största hoten mot svenska intressen just nu. Den beskriver hur Kina genom en sammanblandning mellan statliga säkerhetsintressen och privata företag utnyttjar sin ekonomiska position för att spionera på andra länder och utföra industrispionage. Under 2018 bedrev Kina omfattande global underrättelseinhämtning bland annat i Sverige och mot svenska intressen.

Ygeman har aviserat behovet av att lagstifta fram en möjlighet för att porta specifika företag från att leverera teknik på grund av att de tolkas som en säkerhetsrisk. Många andra länder har en sådan kontroll där nationell säkerhet går före företagens intressen.

USA, Nya Zeeland, och Australien har redan förbjudit det kinesiska företaget Huawei från att bidra till byggandet av 5G-nät. Huawei står nu anklagade för att bryta sanktioner och industrispionage i USA. Storbritannien, Kanada, Tyskland och Norge överväger sanktioner.

Regeringen borde lyssna på Säpos varningar. När kinesiska företag börjar intressera sig för att bygga svensk infrastruktur till förmånliga priser borde man ställa sig skeptisk. Om regeringen vill säkra svenskars information och svenska företag från industrispionage behöver den lagstiftning som Ygeman diskuterat genomföras så att säkerhetshotande företag stoppas.

Företagen drivs av vinstintresse, inte säkerhetsintresse. Även om man sätter vaga krav på säker upphandlingen av 5G-teknik kommer företagen inte dela Ygemans perspektiv på vad säkerhet är. Och definitivt inte Säpos tolkning. Sverige behöver inte ännu ett område där vi om några år mot bättre vetande hävdar att vi har varit naiva.