Landstingsstyrelsen skall den 27 maj 2014 tydligen klubba igenom ett förslag om den numera pensionerade landstingsdirektör Gunnar Perssons ekonomiska ersättning för att fungera som projektledare för det Kirunas nya sjukhus. Han skall utöver sin mycket förmånliga pension erhålla 133.000 för att fungera som projektledare .

Landstinget har gått ut i media och framhålligt att Kiruna ska få ett av de modernaste sjukhusen i Europa. Då frågar jag mig varför landstinget inte måste tillämpa den vanliga proceduren med offentlig upphandling vid tillsättandet av en sådan viktig tjänst. Borde inte den kompetensen sökas i hela Europa?

Att låta en pensionerad före detta landstingsdirektör erhålla en sådan tjänst tyder inte på ett sökande efter nya idéer utan mer på att man tänker gå i gamla föråldrade fotspår. Med tanke på landstingets hittills njugga inställning till Kiruna låter detta mest troligt.

Dessutom läser jag det förmånliga pensionsa- och försäkringsavtal som slöts 2009-06 mellan Kent Ögren och Gunnar Persson :

”försäkringen skall vara en förstärkning till Perssons tjänstepension. Försäkringen tecknas med ett garanterat försäkringsbelopp på 10.000 kronor per månad med utbetalningstid på tio år från Perssons pensioneringstidpunkt 2015-03-01.”

På mig verkar detta som en vänsskapstjänst på hög nivå. Dels skall man frångå den vanliga proceduren med offentlig upphandling, dels får Persson arbeta med full pension plus ekonomisk ersättning under 2015. Dessutom en påspädning på sin redan höga tjänstepension med 10.000 kr/månad .

I dag då? Persson tycks redan i år arbeta med sjukhusplaneringen eftersom han håller informationer om detta. Gör han det arbetet inom ramen för sin landstingspension på 46.621 kronor eller får han extra arvode för detta?

Har man som målsättning att Kiruna skall ha ”ett av Europas ” modernaste sjukhus kan man inte gå i gamla fotspår - betongkolossen Sunderbyn är inget att ta efter .