Svar på biträdande landstingsdirektören Jonas Thörnqvists inlägg "Det handlar inte bara om intensivvården i Kalix".

Ja Jonas! Du har rätt i att det inte bara handlar om intensivvården i Kalix. Det handlar om så mycket mer! Vi på IVA i Kalix håller inte på med sällangöra, de patientgrupper vi behandlar gör vi ofta och väldigt bra. De patientgrupper vi inte kan eller ska vårda här i Kalix (läs sällangöra) skickar vi redan till Sunderby sjukhus eller vidare till Universitetssjukhuset i Umeå. Dessutom har vi bland annat fler hjärt- och strokepatienter per år som behandlas för pneumoni än vad som behövs för att upprätthålla en god kompetens. Vi har mer än det patientunderlag som krävs för att upprätthålla kompetens.

Det jag undrar över är vad du, Jonas menar att vi gör sällan här i Kalix? Våra narkosläkare är väl integrerade i sjukhusets existens. Jag undrar varför regionen i första hand tror på att neddragningar vid Sveriges femte bästa lilla sjukhus är det smartaste sättet att försöka spara pengar och lösa framtidens rekrytering på?

Jag tycker även att det är väldigt svårt att tro på dina argument när det gäller att Kalix utför vård med lägre kvalitet än Sunderby sjukhus. Vilka fler av Region Norrbottens sjukhus fanns med på listan över Sveriges bästa sjukhus? Utan narkosläkare faller akut- och internmedicin och östra Norrbottens enda rekryteringsbas via utbildningen av AT-läkare. Hur ska då östra Norrbotten klara framtidens bemanning?

När det gäller det stora svarta hålet där NLL förlorar massor med pengar i så kan jag informera dig om att vi håller vår narkosläkarbudget i balans här på IVAK i Kalix. Jag har svårt att se att det är så många fler enheter som klarar det.

Jag välkomnar varmt ett beslut med patientsäkerheten i fokus. Jag är ledsen men, jag upplever dig väldigt oinsatt och faktaresistent, när det gäller sjukhuset i Kalix och verksamheterna som vi bedriver här.

Tyvärr blir jag både ledsen och kränkt av ditt insändarsvar. Du har inte bara fel på en punkt utan du publicerar även rentav felaktig information. Det är inte intensivvården i Kalix som belastar landstingets dåliga ekonomi. Du vet också att det finns andra enheter som stjäl den kostnaden med lätthet. Jag håller inte alls med om att det är svårigheter att rekrytera narkosläkare. Jag vet att ett flertal av våra fasta återkommande läkare har varit intresserade, men någon rekryteringsprocess har inte, mig veterligt, bedrivits så att det blivit någon succé. Dessutom skulle minst fem-sex fasta narkosläkare behövas för att driva IVAK året runt, och till vilken merkostnad då?

Vår jourläkarlinje har vi valt av kostnadseffektivitet och av kompetensskäl. Vi får stor utdelning av att ha våra fasta återkommande läkare, de är som sagt väl integrerade i vårt sjukhus och våra patienter som vi behandlar med god kompetens och det gör vi väldigt bra.

Med vänlig hälsning

Annica Brännström,

IVA-sjuksköterska Kalix sjukhus