Tornéus släkt på hans mammas sida kommer från Norrbotten och under sin uppväxt så tränade han på Björknäsvallen under somrarna.

Tornéus inledde längdfinalen med ett ganska knappt övertramp. Längen på hoppet låg runt 7.95 meter vilket antagligen hade räckt för att han skulle fått hoppa samtliga sex hoppen.

Det andra hoppet mätte 7.82 meter och med lade han sig på nionde plats en centimeter från den åttonde platsen som i det läget skulle ge honom tre hopp till.

Det tredje hoppet mätte 7.86 vilket just då placerade honom på en sjunde plats vilket skulle inneburit att Tornéus skulle få hoppa ytterligare tre hopp.

Efter visst drama så tog han sig också vidare vilket även finalens andra svensk, Thobias Nilsson Montler, gjorde med sina 7.89 meter.

I fjärde hoppet trampar Tornéus över ganska så klart.

I det femte hoppet får Tornéus framåtrotation och landar en bra bit från åttameterslinjen som skiljer bronset från fjärde plats.

I det sista hoppet blev det ett nytt övertramp och Tornéus slutade därmed han på en sjunde plats.